THƯA NGÀI, XIN CỨU CON VỚI – Cầu nguyện – “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

0
85Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A
Trình bày: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Cho con vững tin -Tuyển tập Thánh Ca
Hình ảnh: 40giayloichua.net Tin Mừng Mt 14,22-33
“Thưa Ngài, xin cứu con với”
Tin Mừng Mt 14,22-33
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
– Hình ảnh, nội dung, bài hát. Nếu có vi phạm bản quyền. Mong quý vị gởi thư hay bình luận trong phần Comment. Chúng tôi sẽ giải quyết theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền. Xin cám ơn. Cầu chúc Bình an.

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/lam-dep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here