THÁNH VỊNH 111 [ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN ] Lm.Kim Long [Thánh Nhạc Ký Âm] TnkaATN5kl

1
88THÁNH VỊNH 111 [ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN ] Lm.Kim Long
[Thánh Nhạc Ký Âm]
TnkaATN5kl
Xin quý vị hãy phổ biến “Thánh-Nhạc Ký-Âm” qua các links này:
THÁNH VỊNH ÐÁP CA NĂM A:
THÁNH NHẠC PHỤNG VỤ:
THÁNH NHẠC BÈ CHÍNH:
THÁNH NHẠC BÈ ĐỆM:
MÔT SỐ KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP TRONG ÂM NHẠC-ns Thu Hường – YouTube:

THƯ VIỆN ÂM NHẠC:
Trang web CHỨNG NHÂN Thánh Ca :
Trang Web 40 GIÂY LỜI CHÚA (kèm minh họa hình ảnh)

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/lam-dep

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here