Sống Trên Đời Vạn Sự Tùy Duyên-Một câu nói ác ý có thể làm hao tổn phúc báo cả đời người

25
58Mời quý phật tử cùng lắng nghe : Sống Trên Đời Vạn Sự Tùy Duyên-Một câu nói ác ý có thể làm hao tổn phúc báo cả đời người :

Đạo Phật đã hướng dẫn cho chúng ta thấu hiểu lý nhân quả để mỗi người sống có trách nhiệm hơn về những hành vi tạo tác của mình từ thân, miệng, ý. Nếu trong cuộc sống, chúng ta hay làm các việc thiện lành tốt đẹp thì được hưởng phước báo cõi trời người, còn chúng ta làm điều xấu ác thì phải chịu quả khổ đau địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Đó là quy luật tất yếu và sinh tồn của xã hội, không ai có quyền ban phước, giáng họa hay sắp đặt cho chúng ta cả.

Gieo nhân nào là gặt quả đó, chính đức Phật nhờ sự tu chứng mà thấy biết rõ ràng, con người là chủ nhân của bao điều họa phúc và chỉ dạy lại cho chúng ta, chứ không phải do suy luận, vu vơ huyền hoặc.

#loiphatday
#didadainguyenvuong
#truyendemkhuya
#truyệnđêmkhuya .
#truyenphatgiao .
#truyencophatgiao .
#mới
#loiphatday
#ketruyenphatgiao .
#truyennhanqua
#nhanquabaoung
#baounghiendoi
#phatphapnhiemmau .

Đăng Ký :
Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mơi nhất từ DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/meo-vat

25 COMMENTS

  1. 🌹🙇🏻‍♂️🙏🏻✨🙇‍♂️⭐️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻⭐️🙇🏻‍♀️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🏻🙇🏻‍♀️⭐️✨🙇‍♂️🙇🏻‍♂️🌹

  2. Bài viết rất hợp tình hợp lí hợp cả thời đại . Nam mô a di đà Phật , con cũng hiểu : Vạn sự tuỳ duyên , song nếu con người được giáo dục dạy dỗ từ nhở theo định hướng nhà Phật chắc chắn xã hội sẽ tốt hơn . ( ví như người Nhật , nhờ giáo dục có nguyên tắc trong mọi hoàn cảnh mà con người , đất nước Nhật thật tuyệt vời )

  3. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻🌷🌷🌷🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here