REVIEW SÁCH | Những Cuốn Sách Hay Nên Đọc | Kỳ 1

0
72– REVIEW SÁCH | Những Cuốn Sách Hay Nên Đọc | Kỳ 1
– Kiến trúc là một đối tượng quan trọng trong nghiên cứu khảo cổ học lịch sử. Ở Nam Bộ, nhiều di tích kiến trúc cổ thuộc giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên vẫn còn tồn tại trong lòng đất cho nến nay. Kết quả những nghiên cứu đã cho thấy Nam Bộ là địa bàn phát triển của văn hóa Óc Eo và hậu Óc Eo trong suốt giai đoạn này.
– Quyển sách “Văn hoá Đồng bằng Nam Bộ – Di tích kiến trúc cổ : Kiến trúc trong văn hoá Óc Eo – hậu Óc Eo ở Nam Bộ” do Võ Sĩ Khải biên soạn, NXB Khoa học Xã hội ấn hành năm 2018 sẽ giúp bạn tìm hiểu hình thái và tính chất của loại hình này trong quá trình phát triển văn hóa và xã hội của vùng, và có thể đóng góp làm sáng tỏ thêm diện mạo lịch sử vùng đất phía Nam đất nước trong bối cảnh nam Đông Dương và Đông Nam Á. Sách dày 306 trang với bố cục 3 phần.
– Quyển sách đang được phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ với ký hiệu phân loại: 720.95977/V115H; Mã số: DL.17165, MG.9272, MG.9273. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn tìm đọc.
————————————–
Nguồn: CanThoTV
————————————–
+ Website:
+ Đăng ký Youtube:
+ Facebook:
– Kênh Youtube chính thức của Thư viện TP. Cần Thơ.

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/lam-dep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here