Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, Marketing,..) học những gì? Ra trường làm gì? Học có khó không?

1
81Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, khoa học công nghệ và nhu cầu thị trường lao động. Ngành quản trị kinh doanh hiện nay phát triển mạnh mẽ và bao gốm nhiều chuyên ngành khác nhau.
Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) đào tạo những nhà quản lý, QTKD nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn.

Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD, Marketing) học gì?
Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD, Marketing) học có khó không?
Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD, Marketing) ra trường làm gì?
Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD, Marketing) có sợ bị thất nghiệp?
Học Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD, Marketing) ở đâu?
Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD, Marketing) thi những khối gì?

Xem thêm tại…

#CuuSinhVien #QuanTriKinhDoanh #QuanTriMarketing

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/kinh-doanh

1 COMMENT

  1. Không quá giỏi Tiếng Anh và chỉ biết đc tầm 1000 cụm từ tiếng anh giao tiếp cơ bản thì có học đc k ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here