Luyện nghe Tiếng Anh qua truyện | Red Roses ( Chapter 1 )

29
58Luyện nghe Tiếng Anh qua truyện | Red Roses ( Chapter 1 )
—————
👉 Từ vựng trong Video:
– August ( n ) /ɔːˈɡʌst/: Tháng Tám
– Apartment ( n ) /əˈpɑːtmənt/: căn hộ, căn phòng, chung cư
– Elevator ( n ) /ˈelɪveɪtə(r)/: máy nâng, thang máy
– Along ( prep ) /əˈlɒŋ/: dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
– Carry ( v ) /ˈkæri/: mang, vác, khuân chở
– Bunch ( n ) /bʌntʃ/: bó
– Sudden ( adj ) /ˈsʌdn/: thình lình, đột ngột
– Suddenly ( adv ) /ˈsʌdənli/: thính lình, đột ngột
– Matter ( n ) /ˈmætə(r)/: vấn đề
– Important ( adj ): /ɪmˈpɔːtnt/: quan trọng
– Importantly ( adv ): /ɪmˈpɔːtntli/: quan trọng
– Quiet ( adj ) /ˈkwaɪət/: yên lặng, yên tĩnh
– Quietly ( adv ) /ˈkwaɪətli/: yên lặng, yên tĩnh
( Một số từ vựng khác không được nhắc đến do các từ ấy không nằm trong bộ 3000 từ vựng thông dụng hay có những từ đã quá quen thuộc với đa số mọi người. )
—————
✔️ Nếu có bất kì thắc mắc hay góp ý gì, bạn có thể liên hệ với VOT’s English qua Fanpage :

✔️ Tham gia luyện nghe miễn phí tại Group của VOT’s English:

👇 Subscribe kênh của VOT’s English 👇

#votsenglish
#redroses
#truyentienganh
#luyennghetienganh
#hoctienganhonline

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/cong-nghe

29 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here