[Hướng dẫn] Bài 12:Thuộc tính và ứng dụng cơ bản Mask After effect CC 2015

3
80Series hướng dẫn After Effect CC 2015 cơ bản đến nâng cao:

Series hướng dẫn Premiere Pro CC 2015 cơ bản nhất:

[Hướng dẫn] Bài 12:Thuộc tính và ứng dụng cơ bản Mask After effect CC 2015
Hướng dẫn After Effect
Hướng dẫn Premiere Pro
Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu các thuộc tính cũng như ứng dụng cơ bản của Mask layer trong After effect.Mask được sử dụng rất nhiều sau này chúng ta làm kỹ xảo cũng như Motion.

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/meo-vat

3 COMMENTS

  1. Trời quơi…..Cám ơn anh vì seria bài giảng về AE….lâu nay em học trên mạng mà mỗi người dạy mỗi kiểu, manh múng, ko logic và khoa học, không hiểu được nguyên lý. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here