Học thuốc và dược lý nhanh (phần 1): Kháng sinh

3
90Những thuốc thường dùng trên lâm sàng nhiều nhất
1. Họ beta-lactam gồm 4 nhóm:
+ Nhóm penicillin: Penicillin G, oxacillin, amoxicillin, ampicillin, piperacillin.
+ Nhóm cephalosporin:
+ Nhóm mono bactam: aztreonam
+ Nhóm carbapenem:
4. Họ MLSK-OP:
+ Nhóm Macrolid: Erythromycin, clarithromycin,

2. Nhóm quinolon.
+ Thế hệ 2: ciprofloxacin, ofloxacin.
+ Thế hệ 3: levofloxacin
+ Thế hệ 4: Moxifloxacin.
3. Nhóm metronidazol: metronidazol, tinidazol.

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/suc-khoe

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here