[Hóa 12] Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

0
94Nội dung bài Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime trình bày cách kĩ năng tiến hành thí nghiệm cũng như tạo tiền đề vững chắc, khẳng định tính đúng đắn của lí thuyết đã học. Biết làm một số thí nghiệm nghiên cứu về tính chất của Protein và một số vật liệu Polime; rèn luyện kĩ năng, khả năng quan sát thí nghiệm trên và vận dụng lí thuyết để giải thích các hiện tượng xảy ra trong phản ứng.
———————-

Để xem đầy đủ nội dung lý thuyết, ví dụ minh họa, làm bài tập trắc nghiệm Online và tham khảo thêm tài liệu các em truy cập vào link:

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/giao-duc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here