Dược lý Thuốc kháng virus: Acyclovir, foscanet – Pharmacology

1
102Pharmacology for the medical student: antivirus medicine.

Video intro 0:00 – 0:10 made by Video Studio X10. Free intro, liscense by Video Studio X10.
File pptx:
Một điểm chưa đề cập đến: Acyclovir có hoạt tính yếu với CMV trên in vitro nhưng trên lâm sàng gần như không có hiệu quả. Acyclovir có hiệu quả chưa rõ ràng trên EBV và đang được nghiên cứu.

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/suc-khoe

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here