CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên (bè Nam) Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtnM

0
58CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Tv. 71 Lm. Thái Nguyên (bè Nam) Thánh Nhạc Ký Âm TnkaLHLtnM

Xin quý vị hãy phổ biến “Thánh-Nhạc Ký-Âm” qua các links này:
THÁNH VỊNH ÐÁP CA NĂM A:
THÁNH NHẠC PHỤNG VỤ:
THÁNH NHẠC BÈ CHÍNH:
THÁNH NHẠC BÈ ĐỆM:
Quý anh chị Ca đoàn thân mến!
Để chỉ tìm những bài Thánh Nhạc Ký Âm (không xen lẫn những nội dung khác) , quý anh chị hãy để nội dung tìm trong 2 dấu nháy kép. Thí dụ quý Nam Ca Viên có thể gõ là : “Thánh Nhạc Ký Âm bè Nam” hoặc “Theo Chúa bè Nam”…
Thân chúc quý anh chị được an lành trong Chúa!
MÔT SỐ KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP TRONG ÂM NHẠC-ns Thu Hường – YouTube:

THƯ VIỆN ÂM NHẠC:
Trang web CHỨNG NHÂN Thánh Ca :
Trang Web 40 GIÂY LỜI CHÚA (kèm minh họa hình ảnh)

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/lam-dep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here