Cảm âm đàn tranh – Fly way – Hải yến

1
128La do la son la fa la
Sol la sol fa sol do re
La do la sol la re do
Sol la sol fa sol do re

Sol la sol fa sol
Sol la sol la sol fa sol sòn sol
Sol la sol fa sol
Sol la sol la sol fa sol sòn sol
Sol la sol fa sol
Sol la sol la sol fa sol do re

🌈 la do re x3 sol la sol fa sol
🌈 la do re x3 sol la sol fa sol
🌈 la do re x3 sol la sol fa sol
🌈 la do re x3 sol la sol fa sol fa

Fa do / do re
Re do / do re

La do la son la fa la
Sol la sol fa sol do re
La do la sol la re do
Sol la sol fa sol do re

La la do la son la fa la
Sol sol la sol fa sol do re
La la do la sol la re do
Sol sol la sol fa sol do re

Sol la sol fa sol sòn
Sol la sol la sol fa sol sòn sol
Sol la sol fa sol sòn
Sol la sol la sol fa sol sòn sol
Sol la sol fa sol
Sol la sol la sol fa sol do re

🌈 la do re x3 sol la sol fa sol
🌈 la do re x3 sol la sol fa sol
🌈 la do re x3 sol la sol fa sol
🌈 la do re x3 sol la sol fa sol fa

Fa la
Sol la sol fa sol do re
La do la sol la re do
Sol la sol fa sol do re

La do la son la fa la
Sol sol la sol fa sol do re
La do la sol la re do
Sol la sol fa re do re

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/am-nhac/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here