British Council: IELTS Premium – Luyện thi IELTS cho người lớn

1
6745IELTS Premium là gói bài học gồm 90 giờ học trực tiếp cùng chuyên gia IELTS Hội đồng Anh. Bạn có thể lựa chọn chủ đề bài học chú trọng vào bốn kỹ năng thi IELTS như nghe, đọc, nói, viết. Bạn cũng có thể chọn các chủ đề tiếng Anh tổng quát để nâng cao kỹ năng, vốn từ và các cấu trúc tiếng Anh.

Với gói IELTS Premium, bạn có thể đăng ký bài học vào thời gian phù hợp với kế hoạch cá nhân và với thứ tự bài học tùy theo ý thích và mục tiêu của bạn. Bạn cũng có thể học cấp tốc bằng cách đăng ký nhiều bài học trong thời gian ngắn.

IELTS Premium is a package which offers you 90 hours face-to-face study with British Council IELTS experts. You may choose topics related to the four key IELTS skills Listening, Reading, Speaking and Writing. Additionally you can also select a range of general English lessons to broaden your language and skills development.

IELTS Premium allows you to book IELTS lessons at times which are suitable for you, take the lessons in the order you like. You can also study as intensively as you like by booking your lessons on the app.

Học tiếng Anh với Hội đồng Anh
Learn English with the British Council
Luyện thi IELTS cùng Hội đồng Anh – IELTS Preparation for adults

1800 1299

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/giao-duc/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here