Bài 10: Làm sao để chạy Collection (Collection Runner) | Khoá học API Testing với POSTMAN

1
90Bài 10: Làm sao để chạy Collection Collection Runner | Khoá học API Testing với POSTMAN
Click vào đây nếu bạn muốn trở thành kỹ sư kiểm thử phần mềm và sự nghiệp phát triển bền vững:
Có hai cách để chạy một collection đó là sử dụng Collection Runner và Newman. Hãy bắt đầu thực thi collection bằng Collection Runner.

Bước 1) Kích trên nút Runner ở góc trên bên cạch nút Import.
Bước 2) Trang Collection Runner sẽ xuất hiện.
Bước 3) Chạy Postman Test Collection
Bước 4) Trang kết quả chạy sẽ được hiển thị sau hi kích nút Run. Phụ thuộc và delay, bạn sẽ nhìn thấy kết quả mà chúng thực hiện.

Khi test kết thúc, bạn có thể nhìn thấy trạng thái nếu nó Passed hoặc Failed và kết quả mỗi lần lặp (iteration).
Bạn nhìn thấy trạng thái Pass cho các request GET
Khi chúng ta không có bất kỳ thử nghiệm nào cho POST, sẽ có một message hiển thị “This request did not have any tests”.
Bạn có thể thấy tầm quan trọng của việc có các test trong các requesst để bạn có thể xác minh trạng thái HTTP nếu thành công và dữ liệu được tạo hoặc truy xuất.
Nếu bạn đang là một Tester và đang cần tìm kiếm cho mình một con đường để phát triển vươn xa trong nghề kiểm thử phần mềm, hãy đăng ký ngay khoá học kiểm thử phần mềm miễn phí tại iTMS Coaching tại website: www.kiemthuphanmem.com.

Để cập nhật những thông tin mới nhất từ iTMS Coaching, hãy follow chúng tôi tại: facebook.com/iTMS.coaching
Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến vui lòng gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ: itms.coaching@gmail.com.
#postman #apiTesting #postmanCollection

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/meo-vat

1 COMMENT

  1. Nếu bạn đang là một Tester và đang cần tìm kiếm cho mình một con đường để phát triển vươn xa trong nghề kiểm thử phần mềm, hãy đăng ký ngay khoá học kiểm thử phần mềm miễn phí tại iTMS Coaching tại website: www.kiemthuphanmem.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here