Bắc Kim Thang🎵Ba bà đi bán lợn con🎵Con Hà Mã🎵Liên khúc nhạc thiếu nhi remix sôi động

0
53Bắc Kim Thang🎵Ba bà đi bán lợn con🎵Con Hà Mã🎵Liên khúc nhạc thiếu nhi remix sôi động
=====================================
Bài hát: Bắc Kim Thang

Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te

Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
=====================================
#backimthang
#babadibanloncon
#chumeocon
#nhacthieunhi
#khunglongxanh
con hà mã
bắc kim thang
ba bà đi bán lợn con
nhạc thiếu nhi sôi động
nhạc thiếu nhi remix
liên khúc nhạc thiếu nhi
nhạc thiếu nhi hay
nhạc thiếu nhi
thiếu nhi
khủng long xanh

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/kinh-doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here