Ba bà đi bán lợn con – Where's my book? (KARAOKE BA BÀ ĐI BÁN LỢN CON – NHẠC CHẾ TIẾNG ANH

0
112#nhạcthiếunhi #nhacthieunhi #hoangnguyen #họctiếnganhquabàihát #hoctienganhquabaihat #songforkids
#whereismybook #babadibanloncon #babàđibánlợncon

ball: quả bóng
bed: cái giường
door: cái cửa
chair: cái ghế
table: cái bàn
poster: tấm áp phích
picture: bức tranh
coat: áo khoác
wall: bức tường
on: ở trên
in: ở trong
behind: phía sau
near: ở gần
under: ở phía dưới
+ Where’s the chair?
– It’s near the table.
+ Where are the coats?
– They’re behind the door.

Học tiếng Anh qua các giai điệu nhạc quen thuộc, giúp trẻ tiếp thu nhanh và nhớ lâu hơn từ và câu.
Nếu thấy hay hãy LIKE, SHARE và SUBSCRIBE nhé mọi người

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/kinh-doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here