40 Giây Lời Chúa: Chúa sinh ra đời

0
64Chúa Con xuống thế làm người
Xác phàm nằm giữa nơi hang bò lừa
Mục đồng thờ lạy vây quanh
Trên cao có tiếng Thiên Thần hát vang
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương

Minh Nguyễn

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/lam-dep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here