3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng của Oxford: mỗi ngày 10 từ – the Oxford 3000 Day 4

0
90Oxford 3000: Chia sẻ video mỗi ngày học 10 từ vựng tiếng Anh của Jakash từ danh sách 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất từ Oxford University Press.
The OXFORD 3000 from Oxford University Press: 3000 most important words to learn English.

Day 4:
1. achieve
2. achievement
3. acid
4. acknowledge
5. a couple
6. couple
7. acquire
8. across (adv, prep)
9. act (n,v)
10. action

Trong video của Jakash:
1. Phát âm từ vựng: giọng 1 : giọng Anh; giọng 2: giọng Mỹ ; màu đỏ giọng Anh, màu xanh giọng Mỹ để phân biệt sự khác nhau trong tiếng Anh và tiếng Mỹ.
2. Word form và examples: đọc giọng Anh; chia động từ, ví dụ

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/cong-nghe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here